(version 2.5 2012-05-22)

Boknings & Resevillkor

Nordic Travel, Skånes officiella arrangör, ansvarar för bokningen på denna sida.

Kompletterande resevillkor till SRFs villkor för Nordic Travel/Norden Resor i Skåne AB, org.nr: 556669-6125, Hamntorget 2 ,Box 163, 271 24 Ystad

För stugbokning finns kompletterande resevillkor på http://www.nordictravel.org/documents/supplement-resevillkor-skane.htm

 1. Priserna i prislistan är angivna i svenska kronor utom där annat särskilt anges.
  Vi reserverar oss ändringar betingade av pris- och kursförändringar utanför vårt inflytande efter detta datum.
 2. Bokningen blir bindande så snart den bekräftats muntligt eller skriftligt av bokningsstället.
 3. Betalning av det bekräftade priset för bokningen debiteras vid bokningstillfället det betal- eller kreditkort du angivit i bokningen.
 4. För bokningen kan tecknas ett frivilligt avbeställningsskydd på 200 kr per bokning. Avbeställningsskyddet gäller endast vid avbeställning på grund av akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall, som drabbat resenär eller nära anhörig. Detta skall kunna styrkas med ett läkarintyg som ska vara oss tillhanda senast 10 dagar efter avbokning.
 5. Avbeställningskostnader
  (Då avbeställningsskydd ej tecknats eller ej gäller). Vid bokning med kombination av olika produktkategorier är det alltid hårdaste avbokningsregeln som gäller.


  - Gällande bokning av enbart hotellrum, Bed & Breakfast rum eller vandrarhemsrum
  Eventuell avbokning skall ske senast kl. 12.00 dagen före ankomst. Vid avbokning senare än kl. 12.00 dagen före ankomst eller vid utebliven ankomst debiteras 100 % av bokningens pris. Om du får förhinder med kort varsel och utanför kontorstid kan du avboka boendet direkt genom att kontakta den anläggning du har bokat men måste i så fall meddela detta till Nordic Travel inom två vardagar.

  - Gällande bokning av paket, aktivitet, arrangemang, biljetter eller transport
  # Tidigare än 15 dagar före ankomst – 0 kr.
  # 15 - 3 dagar före ankomst - debiteras 600 kr i avbeställningsavgift.
  # 2 - 0 dagar före ankomst - 100 % av totalsumman. (minimum 600 kr)
  OBS! Vid avbokning av arrangemang, biljetter samt transport gäller ovanstående regler om inget annat anges vid bokning.

  - Gällande bokning av privata stugor eller lägenheter
  # Tidigare än 40 dagar före ankomst – debiteras 600kr i avbeställningsavgift.
  # Senare än 40 dagar före ankomst - 90 % av totalsumman.
  Om återuthyrning är möjligt återbetalar vi det belopp som motsvarar återuthyrningsbeloppet med avdrag för avbeställningsavgiften.
   
  OBS! Avbokning via Callcenter måste ske inom våra ordinarie öppettider.

  Avgifter för avbeställningsskydd, ändrings-, fakturerings- samt avbeställningsavgift återbetalas ej.
 6. Kan resan inte utnyttjas av skäl, som är giltiga enligt SRFs resevillkor, återbetalas hela bokningsbeloppet med avdrag för en av Norden Resor fastställd avbeställningsavgift på 600 kr. Ej använda biljetter och liknande måste återsändas snarast.
 7. Arrangör är Nordic Travel/Norden Resor i Skåne AB.
 8. För samtliga bokningar gäller SRFs resevillkor.
 9. Reklamation. Ev. klagomål skall framföras till ansvarig för produkten exempelvis hotellansvarig/golfbanechef etc. eller dennes ombud så snart som möjligt. Får Ni inte rättelse av problemen, så kontakta Nordic Travel per telefon +46 411 558725 eller e-post info@nordictravel.se Reklamationsrätten är förlorad, om Ni inte meddelar produkt leverantören på plats. Lämnar Ni bostaden, golfbanan eller arrangemanget utan att arrangören haft rimlig tid att lösa problemet mister Ni er rätt till kompensation. Ev. anspråk på kompensation skall vara Nordic Travel skriftligen tillhanda senast 30 dagar efter resans slut.
 10. Ändringskostnader. Vid ändrig av golftider, arrangemang och/eller boende via Callcenter debiteras 100 SEK/ändring.